Мировые производители парнеры по поставкам

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
 • Ak-Pa Tekstil Ihracat Pazarlama A. S
 • Asambly Chemicals
 • DOW
 • ECHEMI GLOBAL
 • FINCO S.r.l.
 • Guangzhou Lifly Chemicals
 • Hanwha Solutions Corporation
 • Henan Eme Technology
 • Henan Jindan Lactic Acid Technology
 • Henan Multiple Group
 • Hunan Zhongchuang Chemical
 • Jiahua Chemicals
 • Jiangsu Dynamic Chemical
 • Jiangxi Chenguang New Materials
 • Kumho Mitsui Chemicals
 • Kumho P&B Chemicals
 • Rhonda International (H.K.)
 • Puyang Guangming Chemicals
 • Pyuang Huicheng Electronic Material
 • Стекловолокно (Гусь-Хрустальный)
 • Sinopec Corporation
 • Shandong Kunda Biotechnology
 • Shandong Senjie Chemical
 • Shandong Qingyun Changxin Chemical Science-Tech
 • Shanghai Fujia Fine Chemical
 • Shanghai Douwin Chemical
 • Shanghai Hecheng Polymer Technology
 • Shinghwa Amperex
 • Suzhou Xiangyuan Special Fine Chemicals
 • Xinjiang Meihua Amino Acid
 • Yixing Tianyuan Chemical
 • Young’s Corporation